Val av portföljbolag

Vi siktar in oss på företag med en innovativ kommersiell produktidé baserad på en patentsökt lösning. Ambitionen är att ha ägarandelar i 10–15 företag med olika ”time to exit”. Vår ägarandel bör uppgå till 10–40%.

PÄAB väljer att investera i bolag med branschutvecklande patenterade innovationer som har internationell potential. De branscher vi tittar närmast på är life science (medicinteknik/ej läkemedel), miljöteknik och energieffektivisering.

Utvärderingen av företagen följer en strukturerad process och checklista där stor vikt läggs på grundarnas förmåga. Före första investering i ett portföljbolag upprättas ett avtal med grundare och syndikeringspartners angående beslutsveto, drag-along och tag-along, exitklausul m.m. Betalningar av avtalade investeringar följer efter uppnådda ”milestones”.

Vi syndikerar gärna med andra investorer, till exempel Almi Invest och Industrifonden.