PÄAB:s roll i portföljbolag

Vår roll i portföljbolagen handlar främst om att bidra med kapital, kontakter, råd samt aktiva arbetsinsatser. I uppstartsfasen tillsätter vi en eller flera styrelseledamöter och oftast ordförande.

Under bolagens utveckling utvärderar PÄAB:s styrelse kontinuerligt verksamheten och vi bidrar med eventuella kapitalförstärkningar i takt med utveckling och behov inom portföljbolagen.

En del av arbetet handlar om att att aktivt leta efter nästa ägare samt utvärdera alternativ.