Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att hjälpa nystartade företag att utveckla ett kommersiellt
forskningsresultat till ett framgångsrikt företag. Vi hjälper företagen under deras
första utvecklingsfas och överlåter därefter till nya ägare att fullfölja utvecklingen.

paab-modell-2

Vår idé bygger på att ett antal erfarna styrelse- och företagsledningspersoner gått
samman i ett gemensamt ägt bolag – som i sin tur äger andelar i flera olika
portföljbolag. Ägargruppen består av personer med ett genuint intresse av att
stötta nystartade företag. Vi är beredda att ingå i portföljbolagens styrelser, aktivt
bidra med våra erfarenheter av företagande samt generöst dela med oss av våra
personliga kontaktnät.

Vi investerar kapital i portföljbolagen och räknar uthålligt med att det kan ta tid
innan vi får vår avkastning.