Professionell Agarstyrning AB
Professionell Agarstyrning AB
Search Begin search...

Välkommen till PÄAB - Professionell Ägarstyrning

- Partner till utvecklingsbolag!


PÄAB består av en grupp företagserfarna personer som på ett aktivt sätt bidrar till att förstärka entreprenörers affärsidéer och affärsplaner samt portföljbolagens resultat- och värde utveckling.

Affärsengagerade personer som bildat ett gemensamt "Private Equity-företag".

PÄAB samverkar primärt med nystartade bolag i forskningsfronten.

PÄAB är en nära partner med Uppsala Innovation Centre (kopplat till Uppsala universitets Science Park).

PÄAB har också etablerat samverkan med Industrifonden.


Tillgången till finansiering är en viktig aspekt för att främja entreprenörskap. Små och medelstora företag behöver pengar för att starta, växa och förändras. För att entreprenörskap ska vara framgångsrikt krävs bland annat tillgång till lämplig driftig arbetskraft, en konkurrensutsatt marknad samt fungerande regelverk och finansiella institutioner.


Share |
Värdeskapande
<b>Värdeskapande</b>

Vi skall i de portföljbolag som vi har delägarskap systematiskt verka för att stärka stabiliteten och att resultatförmåga ökar samt att expansionskraften och värdeutveckling stiger.