Värdegrund

Den värdegrund PÄAB bygger på utgår från ägarnas mångåriga erfarenheter inom entreprenörskap och ledning av små och större företag och kan sammanfattas i de tre värdeorden:

”Gemenskap – Engagemang – Uthållighet”