Historik

PÄAB grundades 2007 och bygger på en grundidé där erfarna styrelse- och ledningspersoner förenas i ett gemensamägt bolag som i sin tur äger andelar i flera olika portföljbolag. PÄAB hade redan från starten en nära kontakt med Uppsala Innovation Centre (UIC), där innovationer och affärsidéer redan genomgått flera olika prövningar och systematiska utvecklingssteg.

PÄAB har fortsatt att utvecklas såväl i nära kontakt med UIC som i samverkan med andra medfinansiärer. Idag består PÄAB av cirka 60 delägare och har nu investerat i 15 företag.

  • Scandidos börsnoterades 2014 och där har vår ägarandel avvecklats.
  • Imint börsnoterades 2015, och vi har delat ut merparten av aktierna till våra delägare.
  • Proforestry har sålt sitt patent till Svenska Skogsplantor och vidareutvecklas tillsammans med patentköparen.

 

Verksamheten bedrivs inom två Aktiebolag, PÄAB I och PÄAB II.