PÄAB II

Företaget grundades 2016 och skall investera i nya portföljbolag, hjälpa dem med deras utveckling samt därefter hitta nya ägare som kan fortsätta att stötta deras utveckling.

Företaget leds av en styrelse som består av:

Gösta Franzén
Ordförande
Gösta är född 1950 och har en bred erfarenhet av att köpa, slå samman och utveckla företag och organisationer. Han har arbetat i ledande position inom den globala management- och IT-konsultkoncernen Cap Gemini och där bl a arbetat med ledning,styrning och utveckling av nya affärsområden och verksamheter i Sverige och internationellt. Ansvaret har även omfattat Mergers & Acquisitions liksom försäljning av verksamheter och företag. Gösta är Styrelseordförande i The Amazing Society AB

Björn Berg
VD
Björn, M Sc, född 1968. Björn har erfarenhet från ledande befattningar och styrelseuppdrag inom Life Science, IT och energibranschen, bl a från Pharmacia-koncernen. Han är också en erfaren och driven entreprenör med ett flertal bolag bakom sig, med erfarenhet av att starta, finansiera, driva och avyttra bolag. Idag arbetar Björn förutom med investeringar i tidig fas även med affärscoaching och rådgivning, främst inom UIC, men även för andra inkubatorer. Han har också en bred internationell erfarenhet. Björn är ordförande i tre av PÄABs portföljbolag.

Göran Carlson
Göran är född 1958 och har efter studierna på Lunds Tekniska Högskola tillbringat en stor del av sin karriär utomlands. Förutom i Sverige har Göran bott och arbetat i Asien, Sydafrika, Frankrike, Nederländerna i olika företagsledande befattningar bl.a. på Electrolux, i den finländska uthyrningskoncernen Cramo och i den holländska koncernen Pon.

Göran sitter idag i styrelsen för Päab II och jobbar med fristående rådgivning, företagsutveckling och styrelsearbete.

Öjvind Norberg
Öjvind är grundare av PÄAB, född 1951, internationell MBA, Certified Management Consultant (CMC). Han har arbetat som styrelseproffs, managementkonsult och universitetslärare i företagsekonomi vid KTH och Södertörns högskola. Under flera år har han arbetat som VD både i Sverige (bl a Nackahem AB, Storstockholms Fastighets AB, Board and Management AB) och utomlands.

Grundare – samt ordförande för – StyrelseAkademien. Tidigare ordförande för Sveriges Managementkonsulter samt styrelseledamot i Företagarnas Riksstyrelse.

Arbetar nu som ordförande för sex affärsdrivande bolag samt för Försvarsdepartementets ledarskapsstiftelse Gällöfsta Utbildningscentrum. Arbetar även som styrelseledamot för BroGripen Fastighets AB samt vindkraftsföretaget Hexicon AB.

Mikael Lönn
Mikael, född 1949, är fil kand och leg läkare. Han är entreprenör och företagsledare framför allt inom hälso- och sjukvård och har arbetat med rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxt företag såväl som större organisationer. Han har erfarenhet av finansiella investeringar samt köp- och försäljningsprocesser av företag. Mikael har idag styrelseuppdrag i ett stort antal företag, bl a Mellanskog, och är ordförande bl a i PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri i Stockholm AB, LARO Psykiatri AB, Step One AB och Scilife Clinic AB.

Henrik Sund
Henrik är född 1961 och har lång erfarenhet av att bygga, köpa, slå samman och utveckla olika former av företag och organisationer. Han har arbetat i ett antal ledande positioner inom den globala management- och IT-konsultkoncernen Cap Gemini och där bl a arbetat med ledning,styrning och utveckling av nya affärsområden, lokala såväl som regionala och globala. Henrik har också varit Vd i såväl de publika bolagen Semcon AB som Teligent AB samt det privatägda bolaget Addici AB. Även internationella försäljningsroller inom de globala bolagen ABB, Nokia Networks Oy samt senast TeliaCompany. Förutom att bedriva egen konsultverksamhet är Henrik styrelseledamot i bolagen Imint AB, Pulsen produktion AB samt VIG AB.