Ägare

PÄAB ägs av cirka 60 ”affärsänglar” med mångårig och bred erfarenhet av svenskt och internationellt företagande. De har sin bakgrund i både stora och små företag och från varierande branscher. Ägarna har arbetat som specialist, entreprenör, företagsledare och styrelseledamöter och har ett väl utvecklat kontaktnät. De har ett genuint intresse av att på olika sätt stötta portföljbolagen.

Ägandet i PÄAB ger möjlighet att på nära håll följa utvecklingen inom portföljbolag som sysslar med produktidéer i olika branschers innovationsfront. Ägandet ger också möjlighet att investera i onoterade bolag samtidigt som riskerna sprids på flera bolag och tillsammans med personer som kan bedöma de olika portföljbolagens möjligheter och risker. Ägandet ger också möjlighet att tre gånger per år träffa övriga delägare och gå igenom utvecklingen i portföljbolagen.