Våra portföljbolag

PÄAB1

 • Scandidos AB

  (exit 2014, börsnotering)

 • Imint Image Intelligence AB

  Imint erbjuder mjukvarulösningar för analys, optimering och förbättring av video i realtid. Verksamheten är för närvarande inriktad på smartphonemarknaden.
  Börsnoterat sedan 2015. www.imint.se

 • Airwatergreen AB

  Airwatergreen har utvecklat en patenterad kondenseringsteknik och avfuktare som fungerar effektivt i alla temperaturer. www.airwatergreen.com

 • Drupps

  Drupps är en helägt dotterbolag av Airwatergreen och kan lösa världens vattenförsörjningsproblem. Företagets teknik gör det möjligt att utvinna dricksvatten ur den luft som omger oss. www.drupps.com

 • Ngenic AB

  Ngenic Tune är en smart termostat som spar energi vid uppvärmning av hus och bidrar till ett bättre inomhusklimat. www.ngenic.se

 • VBN Components AB

  VBN components tillverkar ”världens bästa metalliska material” och använder materialet för friformtillverkning. Företaget bygger i Uppsala världens modernaste stålverk. www.vbncomponents.se

 • Happy Landlord AB

  Happy landlord utvecklar Adventure Box, ett spel som kan ses som en förlängning av Minecraft. www.adventurebox.com

 • Anti-snore Partner AB

  Anti-snore marknadsför Eezy-flow, en krage som genom sin unika teknik kraftigt reducerar snarkningar hos användaren och bidrar till en bättre sömn. www.eezyflow.com

 • ProForestry AB

  Bolaget har en patenterad teknologi för mekaniskt giftfritt skydd av skogsplantor från skadeinsekter. Tekniken är utlicensierad till Svenska Skogsplantor som tillverkar, marknadsför och säljer skyddet.

PÄAB2

 • Safety

  Safety utvecklar ett prisvinnande och innovativt trådlöst system för säkerhet i bostads- och hyresrättsföreningar. www.sfty.no.

   

 • Percepio AB

  Inbyggd programvara är central i allt från leksaker till fordon och stridsflygplan. Percepios programvara Tracealyzer effektiviserar utvecklingsarbetet och förbättrar produkternas kvalitet. www.percepio.com

 • SallyR

  SallyR utnyttjar kunskap från rymdtekniken för att spara energi i byggnader samtidigt som man förbättrar inomhusklimatet. www.sally-r.com

 • Beactica

  Beactica är ledande när det gäller att förstå och utnyttja interaktioner mellan läkemedelssubstanser och målproteiner. Bolagets expertis anlitas världen över för att effektivt identifiera och optimera nya läkemedelskandidater inom flera olika sjukdomsområden. Beactica bedriver även egen forskning. www.beactica.com

 • Ilya Pharma

  Ilya Pharma utvecklar nästa generations läkemedel för behandling av sår, genom att utnyttja mjölksyrebakterier som producerar ett protein. www.ilyapharma.se

 • Gradientech

  Gradientech utvecklar QuickMic – ett ultrasnabbt diagnostiksystem bestående av analysinstrument med engångskassetter som visar resultat efter 2 timmar, minst 22 timmar snabbare än dagens metodik. Snabbare diagnostik att avgöra vilken antibiotika en patient ska behandlas med räddar liv och sparar pengar. Beräkningar har visat att QuickMic kan spara upp till €4000 som är 30% av sjukhusets kostnader per blodförgiftningspatient samtidigt som den växande antibiotikaresistensen bekämpas. Se vidare på bolagets hemsida: www.gradientech.se

 • Pharem Biotech

  Pharem Biotech utvecklar teknik för rening av vatten från organiska föroreningar såsom läkemedelsrester. Produkter har utvecklats både för applicering på toalettstolar (pCure) och för på reningsverk. www.pharem.se