Tillgången till finansiering är en viktig aspekt för att främja entreprenörskap. Små och medelstora företag behöver pengar för att starta, växa och förändras. För att entreprenörskap ska vara framgångsrikt krävs bland annat tillgång till lämplig driftig arbetskraft, en konkurrensutsatt marknad samt fungerande regelverk och finansiella institutioner.

Läs mer om vilka vi är »